Algemene Informatie

De KZVG is opgericht in het jaar 1975 door een klein groepje enthousiaste zeilers. Ons clubgebouw bevindt zich in de duinen nabij "slag Vlugtenburg" te 's-Gravenzande. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid. Het lidmaatschap is bestemd voor catamaranzeilers; golfsurfers; kite-surfers en overige niet gemotoriseerde watersport. De KZVG is een actieve vereniging waarbij het plezierig watersporten voorop staat. Gedurende de zomermaanden wordt er regelmatig op zondagmiddag samen met onze buur vereniging uit Monster clubwedstrijden georganiseerd. Wij zijn aangesloten bij het NFB de overkoepelende organisatie voor wat betreft de branding watersport. www.brandingsport.nl
Met ingang van 2010 zijn wij toegetreden als lid van het watersportverbond. www.watersportverbond.nl  
Van nieuwe leden verwachten wij dat zij actief de watersport beoefenen; maar ook dat zij meehelpen bij het onderhoud van ons clubgebouw.
Tevens is het mogelijk dat men wordt ingeroosterd voor een bardienst. (dit is alleen in het weekend) Deze diensten zijn verplicht.
Zie verder ook onze statuten en huishoudelijk reglement.

De opbouw van de verschuldigde bedragen is als volgt:
Contributie per jaar € 115,00.
Huur ligplaats voor de boot € 105,00 per jaar.
Huur opbergkast voor kite-vlieger en plank € 50,00 per jaar.
Huur opbergruimte golfsurfplank € 15,00 per jaar.
Huur van een locker (indien gewenst en voorradig) € 10,00 per jaar. 
Voor jeugdleden (leeftijd van 16 tot 21 jaar) geldt dat zij jaarlijks 50% van de bovenstaande bedragen verschuldigd zijn.
Deze bedragen worden middels een verplichte automatische incasso geïncasseerd door de penningmeester. Jaarlijks wordt de contributie en overige bedragen door de ledenvergadering opnieuw vastgesteld.

Indien men een aanvraag wilt doen om bij ons lid te worden dan kan men het "aanvraagformulier lidmaatschap" (zie het hoofdmenu) invullen en retour zenden aan het secretariaat. Men ontvangt dan binnen uiterlijk acht weken bericht of men al dan niet wordt toegelaten als lid.

Voor het opzeggen van het lidmaatschap verwijzen wij naar artikel 5.2 van de statuten.

© 2004 KZVG / ZIND